Savchenko А. “Vitaly Lekhtsier. Bolezn’: Opyt, Narrativ, Nadezhda. Ocherk sotsial’nykh I Gumanitarnykh Issledovanii Meditsiny. Vilnius: Logvino literatūros Namai, 2018”. Laboratorium: Russian Review of Social Research, vol. 12, no. 2, Sept. 2020, pp. 244-7, doi:10.25285/2078-1938-2020-12-2-244-247.