Savchenko А. (2020) “Vitaly Lekhtsier. Bolezn’: opyt, narrativ, nadezhda. Ocherk sotsial’nykh i gumanitarnykh issledovanii meditsiny. Vilnius: Logvino literatūros namai, 2018”, Laboratorium: Russian Review of Social Research, 12(2), pp. 244–247. doi: 10.25285/2078-1938-2020-12-2-244-247.