Savchenko Аркадия. 2020. “Vitaly Lekhtsier. Bolezn’: Opyt, Narrativ, Nadezhda. Ocherk sotsial’nykh I Gumanitarnykh Issledovanii Meditsiny. Vilnius: Logvino literatūros Namai, 2018”. Laboratorium: Russian Review of Social Research 12 (2):244-47. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2020-12-2-244-247.