Казакова, А. (2020) “Maria Mendel, ed. Miasto jak wspólny pokój: Gdańskie modi co-vivendi. Gdańsk, Poland: Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Instytut Kultury Miejskiej, 2015”, Laboratorium: Russian Review of Social Research, 12(2), pp. 252-257. doi: 10.25285/2078-1938-2020-12-2-252-257.