Казакова, Анна. 2020. “Maria Mendel, Ed. Miasto Jak wspólny pokój: Gdańskie Modi Co-Vivendi. Gdańsk, Poland: Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Instytut Kultury Miejskiej, 2015”. Laboratorium: Russian Review of Social Research 12 (2):252-57. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2020-12-2-252-257.