Казакова, А. (2020). Maria Mendel, ed. Miasto jak wspólny pokój: Gdańskie modi co-vivendi. Gdańsk, Poland: Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Instytut Kultury Miejskiej, 2015. Laboratorium: Russian Review of Social Research, 12(2), 252-257. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2020-12-2-252-257